A A A

Badania lekarskie

Tak jak i każda firma, tak i supermarket wymaga od przyszłych pracowników przeprowadzenia różnych badań lekarskich. Będzie również potrzebna książeczka sanepidu. Za badania płaci firma. Natomiast w związku z książeczką to jest zależne od zakładu pracy. Niektórzy zgadzają się pokryć koszty, jednakże większość, a właściwie prawie wszystkie po prostu każą wyrobić sobie aktualny dokument we własnym zakresie.