A A A

Historia

Miasto Oświęcim ma niebywale bujną i długą historię, niestety niezbyt pozytywną, ale wydarzenia z okresu drugiej wojny światowej to nie wszystko. Miasto to ma ponad ośmiuset letnią historię. Co ważne, należy ono do najstarszych piastowskich grodów w Polsce. Gród oświęcimski, jak podają bardzo stare dokumenty, które jeszcze się zachowały, został oddany w ręce Mieszka Plątonogiego, który był bratankiem Kazimierza Sprawiedliwego. Plątonogi był księciem opolskim i raciborskim. Od tych wydarzeń historia Oświęcimia powiązana jest bardzo sciśle z historią Śląska i Małopolski, a także z Koroną Czeską. Oświęcim otrzymał lwóweckie prawa miejskie w roku tysiąc dwieście siedemdziesiątym drugim, za panowania Władysława I. W dwadzieścia jeden lat później zostały one potwierdzone i rozszerzone o przywilej gospodarczy i sądowniczy. W 1281 Oświęcim należał do księstwa cieszyńskiego, a pare lat później powstało samodzielne księstwo oświęcimskie. Jego władcą był Władysław. Kiedy nastał czas wojen szwedzkich miasto zostało ba rdzo zniszczone, a po pierwszym rozbiorze Polski należał do zaboru austriackiego. Aż do roku 1918.