A A A

Wpływ na środowisko

Różne supermarkety mają różny wpływ na środowisko. Zależy to przede wszystkim od wielkości firmy. Im większa, tym większe jest zużycie prądu, wody, gazu, kanalizacji. Więcej jest oczywiście też odpadów, które niejednokrotnie są niewłaściwe. Jednakże teraz supermarkety starają się ograniczyć negatywny wpływ na przyrodę poprzez produkcję torb ekologicznych i reklamówek przyjaznych dla środowiska oraz stopniową ich redukcję.